Lemaire - verhaalsrechtsbijstand

Selecteer één van de onderstaande aanmeldings-formulieren

(verkeers)ongeval aanmelden medische fout aanmelden
Stuur een e-mail Zaak aanmelden Algemene voorwaarden

Home

Is uw werknemer ziek door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld als gevolg van een (verkeers)ongeval of medische fout?

Dan heeft u, als werkgever, het recht om de kosten met betrekking tot het ziekteverzuim en de re-integratie te verhalen op die derde partij.

Dit verhaalsrecht wordt ook wel (loon)regresrecht genoemd en is in de wet verankerd als een zelfstandig recht van elke werkgever.

Draagt uw bedrijf zelf het risico op de verplichte loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren en mogelijk ook daarna nog? Voldoet u bovendien keurig aan uw verplichtingen tot bevordering van re-integratie? Maak dan vooral gebruik van uw verhaalsrecht, wanneer daarvan sprake is!

Maar ook indien u verzekerd bent tegen ziekteverzuimkosten kan gebruikmaking van uw verhaalsrecht interessant zijn. Immers: Door géén aanspraak te maken op uw verzekering en in plaats daarvan de kosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij, voorkomt u mogelijke premieverhogingen van uw ziekteverzuimverzekeraar / UWV.

Wilt u uw verhaalsrecht benutten?

Lemaire Verhaalsrechtsbijstand staat graag voor u klaar.

Met maatwerk en jarenlange ervaring.

Op freelancebasis, tegen een gunstig tarief.

Lonend en Laagdrempelig

design by: Marlène Jonkers | code by: Go80